ورود |عضويت
شنبه 15 آذر ماه 1399
Module Border Module Border
   

جاذبه های گردشگری شهرستان مبارکه

آسیاب دولت آباد

این آسیاب در ورودی پارک ساحلی سرارود در شهر مبارکه قرار دارد و قدمت آن حدود 100 سال و مساحت آن حدود 400 مترمربع می باشد. در این آسیاب آبی از دو جوی آب که در ضلعهای شمالی و جنوبی آن قرار گرفته است جهت به کارانداختن چرخهای آسیاب استفاده می شود.

مالکیت این آسیاب در دست شهرداری مبارکه می باشد. این آسیاب در سال 1374 به صورت کامل مرمت گردید و پس از مدتی به عنوان سفره خانه سنتی کاربری داشته و کاربری فعلی آن انبار می باشد.

این اثر با ارزش در مورخه 26/12/87 توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت فهرست آثار ملی ایران رسیده است.

 

 

حمام نو

اين حمام واقع در شهر مباركه با زير بناي دویست و پنجاه متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار است  ودرمرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد.مالكيت اين بناي تاريخي در دست شهرداري مباركه است واكنون از آن بعنوان يك رستوران سنتي استفاده ميشود.اين بنا توسط صاحب رستوران مرمت گرديده است. بعلت قرارگرفتن اين بناي تاريخي در مكاني مناسب تعداد بازديد كنندگان ازاين اثر روزانه به بيش از يكصد نفر ميرسد.

 

قلعه تاريخي نهچير

قلعه تاريخي نهچير داراي وسعت بیست هزار متر مربع  و زيربناي بيش از هفت هزار متر مربع است. قلعه نهچير مباركه در تاريخ 76/5/11 به شماره 1895توسط سازمان ميراث فرهنگي به ثبت آثار ملي رسيد. قلعه نهچير ازلحاظ سبك معماري  بصورت قرينه وقسمتي از آن داراي سبك معماري زيباي زنديه و قدمتي مربوط به دوران صفويه وقسمتهايي از آن نيز اوايل قاجار ميباشد.مالكيت اين قلعه قبلاُبصورت خصوصي بوده كه اكنون توسط شهرداري مباركه خريداري گرديده است. قلعه نهچير بصورت مستطيل است و طول آن شمالي- جنوبي وعرض آن شرقي غربي است. دورتادور قلعه برجهاي متعددي قرار دارندارتفاع ديوار قلعه حداقل هفت متر است وپهناي آن حداقل يك متركه در بعضي موارد به دو متر هم ميرسد. اين قلعه شامل مجموعه هاي متنوع و ديدني از قبيل: هفت خانه و حياط كه دو مورد آن بصورت خان نشين بوده، قسمتهاي اداري، بازداشتگاه، اصطبل، دالانهاي تودرتو، انبار،هشتي ها، بادگير، برجهاي كبوترونگهباني، و قسمتهاي گوناگون ديگر ميباشد كه بطوركلي در سبك خود بعنوان يكي از بي نظيرترين قلعه هاي تاريخي در استان و كشور محسوب ميگردد.بعلت بسته بودن دربهاي ورودي قلعه ميزان بازديد كنندگان از آن محدود ميباشد.

 

حمام نهچير

اين حمام تاريخي واقع در محله نهچير شهر مباركه بازيربناي سیصد وپنجاه متر مربع و قدمتي مربوط به دوران قاجار است ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار داردكه اكنون بصورت متروكه است و متاسفانه بعلت متروكه بودن در حال تخريب است. بعلت سبك معماري زيبا مهمترين كاربري براي اين حمام تاريخي احداث موزه است.تعداد بازديد كننده از اين مكان بعلت متروكه بودن محدود ميباشد

 

قلعه صفايي

قلعه صفايي در شهر مباركه محله قهنويه واقع شده و مساحت اين قلعه حدود دو هزار متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجاراست وداراي دو سردر هشتي دالان و معماري زيبايي ميباشد. اين قلعه در سال 1385 به شماره 18115 توسط سازمان ميراث فرهنگي به ثبت ملي رسيد.مالكيت اين قلعه بصورت خصوصي بوده و بعلت سكونت در آن تعداد بازديد كننده از اين اثر باارزش بصورت محدود است.

 

قلعه آسياباد

قلعه آسياباد در شهر مباركه محله صفائيه واقع شده و مساحت اين قلعه حدود پنج هزار متر مربع و قدمت آن مربوط به زمان قاجار است ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد.

 

مسجدآجري اسماعيل ترخان

اين مسجد آجري در شهر مباركه محله اسماعيل ترخان واقع شده. اين مسجد در حاشيه زاينده رود ودر بافت تاريخي اسماعيل ترخان قرار گرفته و يك هتل سه ستاره در نزديكي آن در حال ساخت است و ازلحاظ گردشگري هم داراي شرايط بسيار مناسبي ميباشد

 

امامزاده محمد

اين بناي تاريخي و مذهبي در شهر ديزيچه واقع شده و بعلت دارا بودن شرايط زيارتي و سياحتي روزانه پذيراي زائران وگردشگران زيادي است

 

قلعه بزي

اين قلعه تاريخي در كوههاي روستاي حسن آباد شهر ديزيچه قرار دارد ومساحت آن حدود چهارصد  متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران اسلام است. اين قلعه شگفت انگيز بعلت واقع شدن در روي كوه و مجاورت با دو غار تاريخي واز لحاظ سبك معماري و همچنين اشرافيت بر دشت مباركه و زاينده رود بعنوان يكي از بهترين پتانسيلهاي گردشگري شهرستان مباركه محسوب ميگردد

 

غار تاريخي شماره یک قلعه بزي

اين غار تاريخي دركوههاي روستاي حسن آباد قلعه بزي شهر ديزيچه قرار دارد و قدمت آن مربوط به دوران پارينه سنگي است. اين غار از جهت تاريخي بودن و اشراف بر دشت مباركه بعنوان يكي از بهترين پتانسيلهاي گردشگري شهرستان محسوب ميگردد

 

غار تاريخي شماره دو قلعه بزي

اين غار تاريخي در كوههاي روستاي حسن آباد قلعه بزي شهر ديزيچه قرار دارد. اين غار نيز از جهت تاريخي و اشرافيت بر دشت مباركه بعنوان يكي از بهترين پتانسيلهاي گردشگري شهرستان محسوب ميگردد

 

قلعه ورثه ياوري (خان)

اين قلعه تاريخي در شهر طالخونچه قرار دارد ومساحت آن حدود هفتصد متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار است كه در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد.

 

قلعه كاظمي

اين قلعه تاريخي در شهر طالخونچه قرار دارد و مساحت آن حدود چهار هزار متر مربع و قدمت آن مربوط به اوايل قاجار است كه در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. متاسفانه حريم اين قلعه بعلت سهل انگاريهاي صورت گرفته، احداث ساختمانهاي جديد در روبروي آنرا باعث شده است كه بطور كلي نماي بيروني آنرا تهديد ميكند.اين قلعه داراي قابليت توريستي است

 

مسجد حضرت قائم

مسجد حضرت قائم در شهر طالخونچه واقع گرديده. اين مسجد بصورت آجري و داراي ستونهاي سنگي  بسيار زيبا است. اين مسجد داري قابليتهاي توريستي فرهنگي است

 

مسجد امام علي (ع)

مسجد حضرت علي (ع) در شهر طالخونچه واقع شده است. اين مسجد داراي چند ستون سنگي زيبا ميباشد. برج كبوتر پنج قلو در پشت مسجد قرار گرفته است و نماي زيبايي به آن داده است.اين مسجد داراي قابليت فرهنگي مذهبي است

 

مسجد آجري اراضي

اين مسجد تاريخي در روستاي اراضي زيباشهر واقع شده است. اين مسجد داري قابليتهاي توريستي فرهنگي است

 

خانه اربابي زيباشهر

خانه اربابي زيباشهر در محله خولنجان واقع شده و قدمت آن مربوط به دوران قاجار- پهلوي است ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. اين خانه داراي تزئيناتي از قبيل سرستون، پاستون،سردر، تزئينات گچبري و آينه كاري ميباشد. اين خانه زيبا ماهيانه پذيراي تعدادي گردشگر است و داراي قابليت توريستي فرهنگي ميباشد

 

برج كبوتر چهار قلو

اين برج كبوتر در محله خولنجان زيباشهر واقع شده و قدمت آن مربوط به عهد قاجار است ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. در زير اين برج يك خانه قرار دارد و داراي تزئينات سردر وتاج برج است . اين برج كبوتر زيبا توسط شهرداري زيباشهر خريداري و بطور كامل مرمت گرديد. بهترين كاربري اين برج كبوتراحداث موزه در آن است و بصورت ماهيانه تعدادي از گردشگران از آن ديدن مي نمايند

 

برج كبوتر هيجده  قلو

اين برج كبوتر در محله لنج زيباشهر واقع شده.اين برج كبوتر در نوع خود بسيار زيبا و بي نظير ميباشد . متاسفانه اين اثر تاريخي بدست عوامل طبيعي در حال تخريب است و بايد جهت مرمت آن اقدام گردد.اين برج كبوتر بعلت كم نظير بودن داراي قابليتهاي فراوان در زمينه گردشگري است

 

برج كبوتر ده قلو

اين برج كبوتر در محله لنج زيباشهر واقع گرديده. متاسفانه اين بناي تاريخي نيز بدست عوامل طبيعي در حال تخريب است و در جهت مرمت آن بايد اقدام گردد. اين برج كبوتر نيز داراي قابليتهاي گردشگري ميباشد

 

خانه اربابي كركوند

خانه اربابي شهر كركوند داراي قدمتي مربوط به دوران قاجار است. اين خانه در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. اين خانه زيبا توسط شهرداري كركوندخريداري و با كمك و همكاري سازمان ميراث فرهنگي در حال مرمت ميباشد. كاربري در نظر گرفته شده براي اين خانه تاريخي احداث خانه فرهنگ توسط شهرداري كركوند ميباشد. اين خانه تاريخي ماهيانه پذيراي تعدادي از گردشگران است و قابليت خوبي در راستاي جذب گردشگر دارا  است

 

خانه اربابي حسن آباد بيدكان

اين خانه قديمي در روستاي حسن آباد بيدكان شهر كركوند واقع شده است. قدمت اين اثر مربوط به دوره قاجار- پهلوي و در حال ثبت ملي است.اين خانه داراي يك باغ مي باشد و قابليت بسيار خوبي در جهت جذب گردشگر دارد. متاسفانه اين خانه باارزش بدست عوامل طبيعي در حال تخريب ميباشد و در جهت مرمت آن بايد هر چه سريعتر اقدام گردد.

                                                      خانه احمد صفائي

اين خانه قديمي در محله محمديه شهر مباركه واقع شده است وداراي مساحت 750 متر مربع ميباشد و قدمت آن مربوط به دوران قاجار- پهلوي است . اين بناي تاريخي دراولويت ثبت آثار ملي قرار دارد. اين خانه قديمي در نزديكي امامزاده محمديه بوده و از قابليت خوبي براي جذب توريست برخوردار است.

 

امامزاده عزالدين محمد

این  امامزاده درمحله محمديه شهر مباركه واقع شده است و داراي مساحت 1000 متر مربع و مربوط به دوران اسلامي است. اين بنا بصورت كامل بازسازي شده است و گنبد اوليه آن بنا به درخواست سازمان ميراث فرهنگي باقي مانده و گنبد جديد روي آن احداث گرديده است.

 

امامزاده اسحاق و طلحه

در محله آدرگان زيباشهر واقع گرديده وداراي مساحت 1000 متر مربع است. اين بناي تاريخي و مذهبي مربوط به دوران اسلامي ميباشد. محوطه اطراف امامزاده توسط شهرداري زيباشهر به يك پارك زيبا تبديل شده است. امامزاده اسحاق فرزند امام موسي بن جعفر بوده و بناي آن توسط شهرداري زيباشهر و اداره اوقاف بازسازي شده است.

 

برج كبوتر چهار قلوي قهنويه

این برج در شهر مباركه واقع گرديده است و داراي ارتفاع 7 متر و قطر 4 متر مربع ميباشد و قدمت آن حدود 130 سال است. متاسفانه اين اثر بدست عوامل طبيعي در حال تخريب است وبايد نسبت به مرمت آن اقدام گردد .

 

خانه حسامي

اين خانه قديمي دربافت تاريخي محله اسماعيل ترخان واقع گرديده و داراي مساحت 500 مترمربع است و قدمت آن مربوط به عهد قاجار ميباشد از ويژگيهاي منحصر به فرد آن ميتوان به ساباط ورودي آن اشاره نمود. متاسفانه اين خانه قديمي و باارزش بعلت متروكه بودن در حال تخريب ميباشد و نياز به مرمت دارد.

 

خوابگاه عذير

 خوابگاه عذير پيغمبر در روستاي حوض ماهي در بخش مركزي مباركه قرار گرفته است.اين مكان داراي قدمت تاريخي و وسعت 15000 متر مربع است و يك چشمه درآن قرار دارد. در آيه 258 سوره بقره قرآن كريم از اين مكان و شرح عبور حضرت عذير سخن گفته شده است. این مکان از طرف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بعنوان منطقه نمونه گردشگري انتخاب گرديده است.

 

قلعه اكبرآباد

این قلعه در شهر ديزيچه واقع شده وداراي 750 متر مربع وسعت وقدمت آن مربوط به دوران قاجار است. يك خانه قديمي، يك حمام تاريخي و شش عدد برج نگهباني در اين قلعه واقع شده است. كاربري اين قلعه اكنون بصورت كشاورزي است و در صورت مرمت ميتوان ازآن بعنوان يك اقامتگاه سنتي و يك مكان گردشگري استفاده نمود.

 

خانه حسين نيازي

 اين خانه قديمي در شهر طالخونچه واقع شده و مساحت آن 700 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار- پهلوي است. اين خانه در كنار قلعه قاضي قرار گرفته و با توجه به موقعيت مكاني ميتواند بعنوان يكي از جاذبه هاي گردشگري شهرستان قرار گيرد.

 

برج كبوتر طالخونچه

 شهر طالخونچه داراي برجهاي كبوتر متعددي است كه يكي از آنها توسط سازمان ميراث فرهنگي در سال 1385 مرمت گرديد. اين برج داراي 8 متر ارتفاع و 6 متر مربع قطر است. قدمت اين برج كبوتر حدود 120 سال ميباشد. اين برج در مجاورت مسجد تاريخي حضرت قائم قرار دارد.

 

پل رودخانه شور

 شهر طالخونچه داراي سه پل قديمي است و پل رودخانه شور مهمترين آن ميباشد اين پل قديمي در سال 1385 توسط سازمان ميراث فرهنگي مرمت گرديد. وسعت اين پل حدود 200 متر مربع و قدمت آن حدود 120 سال است. اين پل از مصالحي چون سنگ و ساروج ساخته شده است. به جهت جلوگيري از تخريب اين پل يك عدد پل جديد در كنار آن احداث گرديده است.

 

قلعه ياوري

 قلعه زيباي ياوري در شهر طالخونچه قرار گرفته است اين قلعه داراي 4000 متر مربع وسعت و قدمتي 70 ساله است. هر چند قدمت این قلعه زياد نيست اما از لحاظ زيبايي و سبك معماري قابل توجه ميباشد. يك خانه – چهار برج نگهباني – انبار – هشتي و سردر از ويژگيهاي اين قلعه است. اين قلعه از پتانسيل خوبي در زمينه گردشگري برخوردار ميباشد و ميتوان از آن بعنوان يك ميهمان خانه سنتي استفاده نمود.

 

قلعه شريف آباد

 اين قلعه تاريخي در صحراي شريف آباد شهر طالخونچه واقع شده است و وسعت آن حدود 2500 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوره قاجار ميباشد. در گذشته از آن بعنوان يك كاروانسراي بين راهي مورد استفاده قرار مي گرفته است. اين قلعه داراي چهار عدد برج نگهباني است و در كنار آن يك قبرستان قديمي قرار دارد.اين قلعه در فصول گرم سال ميزبان گردشگران جهت تفريح ميباشد.

 

قلعه امين آباد

قلعه تاريخي امين آباد در صحراي امين آباد شهر طالخونچه قرار دارد و وسعت آن حدود 2000 متر مربع و قدمت آن بيش از 200 سال است. ميزان تخريب این قلعه حدود 70 درصد ميباشد و از آن فقط سه عدد برج نگهباني و يك عدد برج كبوتر باقي مانده است.

 

برج كبوترشش قلو (كركوند)

این برج داراي وسعتي به طول 8 متر و عرض 3 متر و ارتفاع 12 متر و قدمت آن حدود 150 سال است. اين برج كبوتر توسط شهرداري كركوند بصورت كامل مرمت گرديده است. از اين برج كبوتر باارزش و بسيار زيبا بعنوان يك چايخانه سنتي استفاده ميگردد.

 

برج كبوتر پنج قلو(كركوند)

این برج داراي وسعتي به طول 6 متر و عرض 2 متر و ارتفاع 9 متر و قدمت آن حدود 120 سال است. متاسفانه اين برج كبوتر بدست عوامل طبيعي در حال تخريب است و نياز مبرم به مرمت دارد.

 

خانه نصراله بهرامي

 اين خانه قديمي در شهر كركوند واقع گرديده است و مساحت آن حدود 400 متر و قدمت آن مربوط به دوره قاجار- پهلوي ميباشد و متاسفانه بدست عوامل طبيعي و انساني در حال تخريب ميباشد و نياز مبرم به مرمت دارد. از اين خانه ميتوان بعنوان يك مجموعه فرهنگي استفاده نمود.

 

خانه قديمي صالحيان

این خانه در محله لنج زيباشهر واقع گرديده و مساحت آن حدود 400 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوره قاجار- پهلوي است. اين خانه بدليل متروكه بودن در حال تخريب ميباشد و نياز به مرمت دارد. اين مكان ميتواند بعنوان يك مكان فرهنگي مورد استفاده قرار گيرد.

 

قلعه دادگر

این قلعه در روستاي اراضي زيباشهر قرار گرفته و مساحت آن حدود 7000 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار- پهلوي است. از اين قلعه به لحاظ موقعيت مكاني مناسب و قرار گرفتن در ورودي روستا ميتوان بعنوان يك مكان گردشگري و فرهنگي استفاده نمود. اين قلعه داراي يك خانه، يك باغ و سه عدد برج نگهباني ميباشد.

 

خانه ورثه عنايتي

این خانه در روستاي دهسرخ زيباشهر واقع شده و وسعت آن حدود 1000 متر مربع و قدمت آن به دوران قاجار- پهلوي مربوط مي گردد. يكي از اتاقهاي اين خانه داراي تزئينات گچبري و آينه كاري ميباشد. از اين خانه ميتوان بعنوان يك مكان فرهنگي و گردشگري استفاده نمود.

 

خانه قديري

این خانه در روستاي نكوآباد شهر ديزيچه قرار گرفته و وسعت آن حدود 600 متر مربع و قدمت آن مربوط به عصر پهلوي است. ميتوان از آن بعنوان يك مكان فرهنگي و گردشگري استفاده نمود.

 

قلعه تاريخي لاو

 اين قلعه تاريخي در روستاي لاو در بخش مركزي شهر مباركه واقع گرديده و مساحت آن حدود 3600 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوره قاجار است. قسمتهايي ازآن داراي سكنه و بخش عمده آن بصورت متروكه ميباشد. متاسفانه اين قلعه تاريخي بدست عوامل طبيعي در حال تخريب است و نياز به مرمت اضطراري دارد، لازم بذكر است حدود ده سال پيش مقداري اشياء عتيقه توسط اهالي در اين مكان كشف و مورد سرقت قرار گرفت. بدليل بافت تاريخي روستاي لاو، در صورت مرمت اين قلعه و تبديل آن به يك ميهمان خانه سنتي اين مكان ميتواند پذيراي گردشگران زيادي باشد.

 

خانه نوربخش

 اين خانه قديمي در روستاي بارچان زيباشهر واقع شده و مساحت آن حدود 10000 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران پهلوي است. اين خانه با حياط بسيار بزرگ و برج كبوتر كناري آن مكان بسيار مناسب براي ايجاد يك مكان فرهنگي و گردشگري است.

 

خانه مو‌من زاده

این خانه در محله خولنجان زيباشهر قرار دارد و مساحت آن حدود 2500 متر مربع و قدمت آن قاجار- پهلوي است. اين خانه دركنار خانه اربابي زيباشهر قرار دارد و بدليل قرار گرفتن در بافت تاريخي محل در صورت مرمت ، قابليت فرهنگي و توريستي دارد.

 

خانه بهمن صدر

 اين خانه در محله اسماعيل ترخان شهر مباركه قراردارد و وسعت آن حدود 400 متر مربع است. قدمت اين اثر مربوط به دوران قاجار- پهلوي ميباشد. اين خانه در بافت قديمي و منتهي به زاينده رود است. هتل سه ستاره مباركه نيز در نزديكي اين خانه قديمي واقع است.

 

درخت توت

این درخت قديمي در شهر ديزيچه و كنار امامزاده محمد قرار گرفته است. قطر اين درخت حدود4/20 س.م ميباشد.عمر آن بيش از 400 سال است ونزد مردم از اهميت زيادي برخوردار ميباشد.

Module Border Module Border
  كاربران بر خط
عضويت عضويت:
Latest New User آخرين:
New Today ورودي امروز: 0
New Yesterday ورودي ديروز: 0
Overall Users در مجموع : 459

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 89
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 89

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1504358
Visitors بازديد هاي امروز: 665
Visitors بازديد هاي ديروز: 617

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1399/09/15 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا