ورود |عضويت
چهارشنبه 08 آذر ماه 1402

برخي ازمهمترين افتخارات كسب شده درمدیریت جهادکشاورزی

شهرستان مبارکه ( از سال 1388  تا پايان  1391)

 

ردیف

عنوان  لوح - تقديرنامه - تنديس

نام اهداء  کننده

نام اهداء گيرنده

سال اهداء

احراز رتبه سوم کشوری توسط مدیریت امور اراضی

مدیر امور اراضی استان

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1389

خدمتگزار درستاد تسهیلات اسکان مسافرین نوروزی شهرستان مبارکه

فرماندار مبارکه

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1391

انجام امور مربوط به انجام سریعتر و موثرتر امور ترویجی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

بزرگداشت سی ویکمین فجر انقلاب اسلامی

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

تلاش صادقانه د رپیشبرد اهداف سازمان جهادکشاورزی استان در اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

اجرای پروژه مدیریت جامع مزرعه به شیوه مدرسه درمزرعه

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

7

همکاری با شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و انجام طرحهای عملیاتی

استاندار اصفهان و رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1391

خدمات خالصانه و صادقانه در عرصه آمار کشاورزی

مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

9

تلاش موثر در زمینه خدمت رسانی در طول سال جاری به مردم شریف شهرستان

فرماندار مبارکه

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

10

تلاش دلسوزانه و متعهدانه در دهمین دوره ریاست جمهوری

فرماندار مبارکه

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

11

همت و تلاش در اجرای پروژه های افتتاح شده و آگاهی بخشی از خدمات

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1389

12

برگزاری نمایشگاه بزرگ دستاوردهای ماندگار شهرستان مبارکه

فرماندار مبارکه

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

13

تقدیر از زحمات و فعالیتهای بیدریغ و بی وقفه در خلق حماسه ماندگار (نهمین دوره مجلس شورای اسلامی )

فرماندار مبارکه

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

14

کسب رتبه عالی در ارزیابی عملکرد مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

15

کشاورز نمونه اجرای آبیاری تحت فشار

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان

هرمز هیرمن پور

1392

16

کشاورز نمونه اجرای شبکه آبیاری و تجهیز اراضی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان

حسن علامی

1392

17

پیاز کار نمونه

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان

علیرضا جمالی

1389

18

دامدار نمونه

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان

حسن نصر اصفهانی

1389

19

انجام پروژه های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزار شهرستان مبارکه

مدیر کل دفتر امور آب و خاک کشاورزی

محمدرضا احمدی – مسئول زیربنایی شهرستان مبارکه

1389

20

اجرای طرح های آبیاری نوین

معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی

محمدرضا احمدی – مسئول زیربنایی شهرستان مبارکه

1390

21

کسب رتبه اول در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

محمدرضا احمدی – مسئول زیربنایی شهرستان مبارکه

1390

Bottom of Form

Top of Form

22

Bottom of Form

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

غلامرضا کارگران- معاونت اداری مالی و مسئول حراست جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1389

23

تحقق اهداف توسعه بخش کشاورزی و پیگیری در جذب اعتبارات

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان

غلامرضا کارگران- معاونت اداری مالی و مسئول حراست جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

24

اجرای طرح ساماندهی مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه ها

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان

غلامرضا کارگران- معاونت اداری مالی و مسئول حراست جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1391

25

کسب رتبه اول درعملکرد خبری توسط مدیریت حراست سازمان در بین سایراستانها و توابع

مدیر حراست سازمان و ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

غلامرضا کارگران- معاونت اداری مالی و مسئول حراست جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1391

26

کارشناس برگزیده مصادیق فرهنگ و مدیریت جهادی در جشنواره شهید رجایی

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

غلامرضا کارگران- معاونت اداری مالی و مسئول حراست جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

27

کسب رتبه اول در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی درسطح استان

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

غلامرضا کارگران- معاونت اداری مالی و مسئول حراست جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

28

تلاش مستمر و موثر در ارتباط با ارائه تسهیلات به طرحهای بخش کشاورزی

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

غلامرضا کارگران- معاونت اداری مالی و مسئول حراست جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1391

29

کسب رتبه اول در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی درسطح استان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان

غلامرضا کارگران- معاونت اداری مالی و مسئول حراست جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

30

پاسخگویی به مکاتبات ریاست جمهوری استانداری و وزارت جهادکشاورزی و کلیه ادارات مرتبط

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

غلامرضا کارگران- معاونت اداری مالی و مسئول حراست جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

31

تحقق اهداف بخش حفظ نباتات بخصوص در زمینه ترویج امر مبارزه همگانی با سن غلات

مدیر جهادکشاورزی شهرستان

احسان شیروانی – مسئول امور دام جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

32

پاسخگویی به مکاتبات ریاست جمهوری استانداری و وزارت جهادکشاورزی و کلیه ادارات مرتبط

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

احسان شیروانی – مسئول امور دام جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

33

طرح هدفمندسازی یارانه های قانون بودجه سال 89

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

احسان شیروانی – مسئول امور دام جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

34

کسب رتبه اول در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی درسطح استان

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

احسان شیروانی – مسئول امور دام جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

35

پاسخگویی به مکاتبات ریاست جمهوری استانداری و وزارت جهادکشاورزی و کلیه ادارات مرتبط

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

مرتضی زمانی – مسئول طرح و برنامه جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

36

پاسخگویی به مکاتبات ریاست جمهوری استانداری و وزارت جهادکشاورزی و کلیه ادارات مرتبط

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

مظاهر سلیمانیان – مسئول مرکز خدمات کشاورزی طالخونچه

1390

37

پاسخگویی به مکاتبات ریاست جمهوری استانداری و وزارت جهادکشاورزی و کلیه ادارات مرتبط

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

هرمز رحیمی – معاونت فنی اجرایی جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

38

پیگیری مصوبات در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

هرمز رحیمی – معاونت فنی اجرایی جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

39

کنترل عوامل خسارتزای محصولات کشاورزی

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان

هرمز رحیمی – معاونت فنی اجرایی جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1389

40

پاسخگویی به درخواستها و مکاتبات تقدیمی مردم به ریاست محترم جمهوری

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

هرمز رحیمی – معاونت فنی اجرایی جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1389

41

ارزیابی عملکرد مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانهای استان اصفهان

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

هرمز رحیمی – معاونت فنی اجرایی جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

42

کسب رتبه اول در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

هرمز رحیمی – معاونت فنی اجرایی جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

43

کسب رتبه اول در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان

هرمز رحیمی – معاونت فنی اجرایی جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1390

44

طرح اردوهای هجرت

فرماندار شهرستان مبارکه

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

45

اجرای موفق مانور امداد و نجات لحظه صفر درمحل روستای لاو

مدیر کل بازسازی و حوادث غیرمترقبه

رضایی - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

1388

  كاربران بر خط
عضويت عضويت:
Latest New User آخرين:
New Today ورودي امروز: 0
New Yesterday ورودي ديروز: 0
Overall Users در مجموع : 487

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 89
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 89

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 3168482
Visitors بازديد هاي امروز: 86
Visitors بازديد هاي ديروز: 1601

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1402/09/08 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا